• Działa już po 15 minutach1
  • Głębszy sen, szybsze zasypianie1
  • Nie powoduje nadmiernej senności po przebudzeniu1

Dla kogo jest Luminastil?

Lek Luminastil jest wskazany do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych.

Sporadycznie występująca bezsenność może pojawiać się zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem, częstych przebudzeń nocnych, wczesnego budzenia w godzinach porannych związanych ze stresem bądź zmianą stref czasowych.

Każda tabletka zawiera 50 mg difenhydraminy chlorowodorku.

Difenhydramina skraca czas zasypiania oraz zwiększa głębokość i jakość snu. Działanie występuje już po 15 minutach1 od przyjęcia tabletki.

Dla kogo jest Luminastil?

Czy możesz bezpiecznie zastosować lek Luminastil?

Informator dla pacjenta
Czy możesz bezpiecznie zastosować lek Luminastil?

Wśród przebadanych Polaków 50,5% skarży się na trudności ze snem2.

Sen

Sen

To naturalny okres regeneracji, w którym ciało redukuje napięcie zgromadzone w ciągu dnia. Jest biologiczną potrzebą naszego organizmu i ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia i samopoczucia. Jego brak może prowadzić do licznych konsekwencji zdrowotnych m.in. zwiększonego ryzyka zachorowań na choroby serca czy cukrzycę, drażliwości, zaburzeń popędu seksualnego i problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała.

Fazy snu

Fazy snu3

Sen składa się z dwóch faz:

  • NREM (ang. non rapid eye movement - faza wolnych ruchów gałek ocznych)
  • REM (ang. rapid eye movement – faza szybkich ruchów gałek ocznych)

Tworzą one cykle snu i następują po sobie w ciągu nocy. Jeden cykl trwa około 90 minut, a aby wypocząć, człowiek potrzebuje 4-6 cykli.

Przejściowo występujące zaburzenia snu zwykle trwają kilka dni i mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak stres, stany chorobowe, niepokój, problemy osobiste lub spowodowane pracą zawodową czy zmęczenie związane ze zmianą strefy czasowej.

Fazy snu
Bezsenność

O bezsenności mówimy między innymi wtedy, gdy:

  • czas zasypiania przekracza pół godziny
  • łączne wybudzenie się w czasie nocy trwa dłużej niż pół godziny
  • takie zaburzenia snu występują co najmniej przez trzy noce w poszczególnym tygodniu
  • zła jakość snu powoduje zmęczenie lub obniżoną sprawność psychofizyczną w ciągu dnia

Bardzo istotnym elementem leczenia zaburzeń snu jest przestrzeganie zasad higieny snu, które w znaczący sposób wpływają na poprawę jakości i długości snu. To co robisz w ciągu dnia, może mieć wpływ na to, jak śpisz.

Jak dbać o higienę snu?

Przestrzegaj stałych godzin snu
i wstawaj rano o tej samej porze

Unikaj drzemek w ciągu dnia

Zasypiaj w ciszy i ciemności

Unikaj picia kawy i alkoholu
przed snem

Zadbaj o wysiłek fizyczny
w ciągu dnia

Unikaj korzystania przed snem
z telefonu, komputera czy oglądania
telewizji

Unikaj jedzenia obfitych posiłków
przed snem

Zadbaj o odpowiednią temperaturę
i świeże powietrze w sypialni

Przedłużająca się zła jakość snu może być objawem innych chorób, które wymagają odmiennych metod leczenia, co powinno zostać ocenione przez lekarza.

Brak właściwego rozpoznania przyczyn zaburzeń snu i ich leczenia może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i złego samopoczucia. Leczenie choroby podstawowej powodującej zaburzenia snu jest warunkiem koniecznym dla trwałej poprawy jakości snu.

1. Punkt 5.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego

2. Nowicki Z, Grabowski K, Cubała WJ, et al. Rozpowszechnienie subiektywnej bezsenności w populacji polskiej. Psychiatria Polska. 2016;50(1):165-173

3. Fazy snu i ich znaczenie fizjologiczne, Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Nauki i Edukacji, https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DwqwkzmK4 [dostęp: 18.07.2023]

Przed przyjęciem leku Luminastil pacjent powinien upewnić się czy jest on dla niego. W tym celu powinien wypełnić Informator dla pacjenta, dołączony do ulotki.

Luminastil, 50 mg, tabletki. Skład: Każda tabletka zawiera 50 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe stosowanie w sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Ustawienia cookies